Про компанію

 
 

Екологічна політика

Керівництво ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» усвідомлює важливість своєї природоохоронної діяльності для зниження негативної дії виробництва на довкілля, а також значення природоохоронної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності.

Екологічна політика ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» відповідає цілям і контексту організації, включаючи характер, масштаб і вплив на довкілля її діяльності, продуктів і послуг, у рамках певної області дії.

В ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» створені умови і вживаються необхідні заходи для захисту довкілля за допомогою:

  • прагнення до ведення діяльності відповідно до вимог природоохоронного законодавства України і інших вимог, з якими підприємство погодилося;
  • планування і проведення заходів, що дозволяють знизити або зберегти на допустимому рівні негативний вплив екологічних аспектів, що виникають в результаті діяльності ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», на довкілля;
  • раціонального використання природних ресурсів, сировини і допоміжних матеріалів;
  • раціонального використання відходів металів у виробництві;
  • зниження ризику виникнення аварійних ситуацій і їх негативного впливу на довкілля;
  • систематичного навчання персоналу товариства в області охорони довкілля, підвищення його екологічної свідомості і компетентності;
  • відкритої співпраці в області охорони довкілля із зацікавленими організаціями і громадськістю;
  • систематичного аналізу Системи екологічного менеджменту, яка функціонує на промисловому майданчику ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», з метою підвищення її результативності.
 
Вгору