Про компанію

 
 

Персонал

Персонал підприємства, втіливши більш ніж 60-річний досвід виробництва труб із сплавів титану, має необхідну кваліфікацію для виробництва конкурентоспроможної продукції у всіх сферах її застосування.

Станом на 01.01.2022 року на підприємстві працює 471 працівник, у тому числі 325 робітників та 146 спеціалістів (інженери та керівники).

Середній вік працюючого персоналу 44,7 років (22,3% у віці до 30 років та 53,6% у віці від 30 до 50 років), 33% має вищу освіту, 32% — середньо-технічну, 34% — середньо-спеціальну та середню.

Вище керівництво визначило шляхи реалізації завдань кадрової політики Товариства, як розвиток здібностей та кваліфікації працівників, удосконалення їхньої професійної діяльності, а також комплектація виробництва висококваліфікованими кадрами.

Однією з основних стратегій підприємства є довгострокове інвестування в персонал. Для кожного працівника створено умови для максимального розвитку свого потенціалу.

Підприємством для підвищення ефективності виробництва, забезпечення його висококваліфікованим персоналом проведено певну роботу та отримано Ліцензію Міністерства освіти України на надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання персоналу на виробництві. Впровадження даного заходу дозволило підприємству самим навчати та підвищувати кваліфікацію персоналу Товариства з усіх робітничих професій, з 05.06.2020 року Ліцензія набула статусу «безстрокова».

Розвиток здібностей та підвищення кваліфікації працівників Товариства носить постійний та безперервний характер з подальшою кваліфікаційною атестацією. Професійне зростання є пріоритетним завданням для кожного працівника.

Для чіткої організації процесу професійно-технічної підготовки персоналу Товариства щорічно затверджується план навчання працівників підприємства, що ґрунтується на заявках структурних підрозділів.

За період дії Ліцензії, починаючи з 2009 року, кожен працівник підприємства зміг 1 раз на п’ять років підвищити та підтвердити свій кваліфікаційний рівень (відповідно до законодавства України) або здобути іншу професію. Окрім цього, ліцензія дає право Суспільству тепер надавати дані послуги стороннім підприємствам та організаціям. З моменту отримання ліцензії було укладено договори з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу з більш ніж 14 підприємствами та організаціями та надано послуги з навчання працівників цих підприємств за спеціальностями трубного виробництва.

За рахунок підприємства проводиться навчання працівників у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації до освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», «Бакалавр» та «Спеціаліст». Усього за цією програмою вищу освіту здобули 128 працівника, ще 2 продовжують навчання.

Керівники та фахівці підприємства постійно підвищують свою кваліфікацію, беручи участь у семінарах та конференціях.

З метою забезпечення інтегрованої постійно діючої системи в галузі зростання продуктивності праці та розвитку працівників Товариства діє система періодичної оцінки персоналу, яка орієнтується на ранжування працівників за чітко сформульованими критеріями, що дозволяють визначити рівень професіоналізму та ефективності кожного працівника, з метою покращення умов та розмірів оплати їх праці.

Проведення виваженої соціальної політики є невід’ємною частиною стратегії розвитку Товариства. Поряд із Колективним договором діє Соціальна програма, націлена на формування партнерських взаємовідносин власника з трудовим колективом підприємства, що сприяє зміцненню кадрового потенціалу, здатного вирішувати складні виробничі та управлінські завдання у сучасних умовах, забезпечувати лідируючі позиції компанії серед трубних підприємств України.

Пріоритетними напрямками реалізованої підприємством Соціальної програми є:

  • реалізація програми підготовки кадрового резерву, навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
  • медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування та організація відпочинку працівників;
  • розвиток фізкультури та спорту, проведення культурних заходів для працівників та членів їх сімей;
  • робота із молоддю;
  • надання допомоги непрацюючим пенсіонерам, ветеранам праці, інвалідам та іншим соціально незахищеним категоріям.
 
Вгору