Про компанію

 
 

Персонал

Персонал підприємства, втіливши більш ніж 60-річний досвід виробництва труб зі сплавів титану, володіє необхідною кваліфікацією для виробництва конкурентоспроможної продукції в усіх сферах її застосування.

Станом на 01.01.2021 року на підприємстві працює 476 працівників, в тому числі 333 робітника і 143 фахівці (інженери і керівники).
Середній вік працюючого персоналу 43,116 років (24,9% у віці до 30 років і 51,3% у віці від 30 до 50 років), 35% мають вищу освіту, 32% — середньо-технічну, 33% — середньо-спеціальну та середню.

Вище керівництво визначило шляхи реалізації завдань кадрової політики Товариства, як розвиток здібностей і кваліфікації працівників, удосконалення їх професійної діяльності, а також комплектація виробництва висококваліфікованими кадрами.
Одна з основних стратегій підприємства — довгострокове інвестування в персонал. Для кожного працівника створені умови для максимального розвитку своїх власних можливостей.
Підприємством для підвищення ефективності виробництва, забезпечення його висококваліфікованим персоналом проведена певна робота і отримано Ліцензію Міністерства освіти України на надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання персоналу на виробництві. Впровадження даного заходу дозволило підприємству самостійно навчати і підвищувати кваліфікацію персоналу Товариства за всіма робітничими професіями, з 05.06.2020 року Ліцензія отримала статус «безстрокова».
Розвиток здібностей і підвищення кваліфікації працівників Товариства носить постійний і безперервний характер з подальшою кваліфікаційною атестацією. Професійне зростання є пріоритетним завданням для кожного працівника.
Для чіткої організації процесу професійно-технічної підготовки персоналу Товариства щорічно затверджується план навчання працівників підприємства, заснований на заявках структурних підрозділів.

За період дії Ліцензії, починаючи з 2009 року, кожен працівник підприємства зміг 1 раз в п’ять років підвищити і підтвердити свій кваліфікаційний рівень (відповідно до законодавства України) або отримати іншу професію. Крім цього, ліцензія дає право Товариству тепер надавати дані послуги стороннім підприємствам і організаціям. З моменту отримання ліцензії були укладені договори з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу з більш ніж 14 підприємствами і організаціями та надані послуги з навчання 6 707 працівників за спеціальностями трубного виробництва.

За рахунок підприємства проводиться навчання працівників у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації до освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», «Бакалавр» та «Спеціаліст». Всього за даною програмою вищу освіту отримали 127 працівників, ще 3 продовжують навчання.

Керівники і фахівці підприємства постійно підвищують свою кваліфікацію, беручи участь в семінарах і конференціях.

З метою забезпечення інтегрованої постійно діючої системи в області зростання продуктивності праці і розвитку працівників Товариства діє система періодичної оцінки персоналу, яка орієнтована на ранжування працівників за чітко сформульованими критеріями, які дозволяють визначити рівень професіоналізму та ефективності кожного працівника, з метою поліпшення умов і розмірів оплати їх праці.

Проведення виваженої соціальної політики — невід’ємна частина стратегії розвитку Товариства. Поряд з Колективним договором діє Соціальна програма, націлена на формування партнерських взаємовідносин власника з трудовим колективом підприємства, що сприяє зміцненню кадрового потенціалу, здатного вирішувати складні виробничі та управлінські завдання в сучасних умовах, забезпечувати лідируючі позиції компанії серед трубних підприємств України.

Пріоритетними напрямками Соціальної програми, що реалізується підприємством, є:

  • реалізація програми підготовки кадрового резерву, навчання і підвищення кваліфікації персоналу;
  • медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування і організація відпочинку працівників;
  • розвиток фізкультури і спорту, проведення культурних заходів для працівників і членів їх сімей;
  • робота з молоддю;
  • надання допомоги непрацюючим пенсіонерам, ветеранам праці, інвалідам і іншим соціально незахищеним категоріям.
 
Вгору